Fortsatt nedgång av bekräftade fall av covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att minska. Under vecka 34 rapporterades en nedgång i 17 av landets 21 regioner, inklusive de tre storstadsregionerna jämfört med veckan innan. Snabbast minskar fallen bland personer över 80 år.

Totalt rapporterades cirka 3800 bekräftade fall av covid-19 in i Sverige under vecka 34. Det är 26 procent färre än veckan innan då omkring 5400 fall rapporterades. Minskningen skedde inom alla åldersgrupper, utom bland unga i åldrarna 10-19 år.

Tydligast är minskningen i de äldre åldersgrupperna. På särskilda boenden, SÄBO, sjönk de rapporterade fallen med 43 procent jämför med veckan innan, och bland personer med hemtjänst var minskningen 21 procent.

Från och med den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre, samt personer från 18 år som är i riskgrupp, att vaccinera sig med en påfyllnadsdos i höst. Rekommendationen gäller även de som tidigare har varit sjuka i covid-19.

De här grupperna har en högre risk för allvarlig sjukdom och död vid covid-19. Vaccinets effekt avtar också snabbare för äldre personer än yngre. Eftersom det nu har gått minst fyra månader sedan den senaste dosen för många i de här grupperna är det dags att fylla på skyddet, säger avdelningschef Sara Byfors.

Under vecka 34 var totalt 17 procent av de provtagna positiva för covid-19, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka.

Hittills har 9 nya intensivvårdade patienter med covid-19 rapporterats in under vecka 34. Av de 74 patienter som vårdats på IVA under de senaste fyra veckorna var medelåldern 66 år. 60 av patienterna tillhörde en medicinsk riskgrupp. Antalet avlidna med covid-19 per vecka är på oförändrad nivå sedan mitten av juli.

Läs mer:

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Aktuell veckorapport om covid-19