Fler personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

För att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det. Hittills har färre än hälften av personer 80 år och äldre vaccinerat sig med den rekommenderade påfyllnadsdosen sedan den 1 mars. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu personer som är över 80 år, eller bor på särskilt boende för äldre, på att det är angeläget med vaccination.

Sedan den 1 mars gäller rekommendationen att vaccinerna sig mot covid-19 om man är 80 år och äldre, eller bor i särskilt boende för äldre (SÄBO). Vaccinationerna pågår runt om i landets regioner.

Folkhälsomyndigheten ser att fler än de som hittills vaccinerats skulle behöva vaccinera sig för att få ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuk. Hittills har 38 procent av personer över 80 år vaccinerats med en påfyllnadsdos sedan den 1 mars 2023.

– Personer över 80 år har ökad risk för allvarlig covid-19. En del i denna åldersgrupp är i behov av assistans för att ta del av vaccinationserbjudandet. Vi vill uppmärksamma personer som är över 80 år, deras anhöriga och vårdpersonal om att det är angeläget att denna åldersgrupp får tillgång till vaccination, säger Sören Andersson, enhetschef.

Antalet rapporterade fall av covid-19 har ökat något de senaste veckorna, men från låga nivåer. Vi har fortsatt en pågående smittspridning i samhället, även om den är betydligt lägre nu jämfört med december i fjol och i januari i år. Om det gått mer än sex månader sedan senaste dos är det därför viktigt att de som är 80 år och äldre, eller bor på SÄBO, vaccinerar sig.

Personer 80 år och äldre, och personer boende på SÄBO, rekommenderas under året två påfyllnadsdoser: en dos nu under våren och en till hösten.

För personer i åldrarna 50–79 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos vaccin i höst, inför vintersäsongen 2023/2024.

De nuvarande rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 till 29 februari 2024.

Läs mer

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19