IVA-vård på grund av covid-19 minskade med omikron och ökad immunitet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under den period då omikronvarianten har dominerat smittspridningen av covid-19 minskade den andel av patienterna som intensivvårdades på grund av covid-19, jämfört med perioder med andra virusvarianter. Det visar en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten. Förklaringen är sannolikt omikronvariantens egenskaper och en ökad immunitet i befolkningen.

Folkhälsomyndigheten har tittat närmare på hur fördelningen mellan patienter med covid-19 har sett ut under olika tidsperioder under pandemin med olika dominerande virusvarianter. Under omikronperioden från och med december 2021 sågs ett förändrat mönster bland patienterna då en högre andel av de intensivvårdade vårdades med en annan huvuddiagnos än covid-19 och inte på grund av covid-19 som huvuddiagnos. Det kan jämföras med de tidigare perioderna med alfa- och deltavarianterna då en majoritet av patienterna vårdades på grund av covid-19.

Under perioden med tidiga varianter och med alfavarianten ökade antalet patienter med covid-19 inom intensivvården kraftigt i samband med att smittspridningen ökade. Även under omikronperioden ökade antalet bekräftade fall av covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar, trots en lägre individuell risk för svår sjukdom.

– Om samhället har en stor smittspridning leder det också till att fler behöver sjukhusvård. Omikronvarianten är mycket smittsam men en lägre andel insjuknar med en allvarlig sjukdomsbild. När omikron tog över smittspridningen fanns det ett bättre skydd i befolkningen tack vare att många var vaccinerade och fler hade exponerats för sjukdomen, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

För närvarande visar Folkhälsomyndighetens data att smittspridningen av covid-19 i Sverige fortsätter att minska såväl inom äldreomsorgen som för antalet patienter som behöver vård på grund av och med covid-19. Något som också kan konstateras på europeisk och global nivå. Även antalet avlidna med covid-19 minskar och dödligheten ligger nu återigen på normala nivåer för årstiden i Sverige sedan flera veckor.

– Vi vet nu att vi kommer att få fortsätta leva med covid-19 och Sverige liksom övriga världen behöver fortsatt följa utvecklingen noga. Vaccinen har fortfarande en mycket god effekt på risken för allvarlig sjukdom och det finns en god immunitet i befolkningen, säger Anders Lindblom.

Influensa och RS-virus

När det gäller influensa var det totala antalet fall oförändrat under vecka 7, medan antalet fall med influensa B ökade. Även antalet intensivvårdade patienter med influensa ökade något vecka 7, medan avlidna var på oförändrad nivå.

Det är flera år sedan smittspridningen av influensa B varit så omfattande och det innebär att det finns många i befolkningen som är mottagliga, inte minst barn.

Antalet fall av RS-virus minskade med 10 procent vecka 7 men det finns geografiska skillnader. I åldersgruppen 0-4 år har fallen minskat i alla landsdelar. Många patienter har intensivvårdats under säsongen.

Läs mer