Rekommendation om testning för covid-19 för vårdpersonal tas bort

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal tas bort från och med den 15 februari 2023.

En bred testning för covid-19 för vård- och omsorgspersonal har sedan februari 2022 rekommenderats på till exempel sjukhus och särskilda boenden för äldre. Testningen av personal bedöms i nuläget ha begränsad effekt för att minska smittspridningen i dessa miljöer, samtidigt är testningen resurskrävande. Rekommendationen om testning av personal för covid-19 vid symtom tas därför bort. Beslutet träder i kraft den 15 februari.

– Under den senaste perioden med hög smittspridning av covid-19 har vi sett att testningen av personal har haft marginell effekt för att begränsa spridningen i de här miljöerna. Det cirkulerar även andra luftvägsvirus som kan orsaka svår sjukdom för personer som tillhör en riskgrupp. För att inte utsätta patienter och boende för smittrisk är det extra viktigt att vård- och omsorgspersonal tänker på att stanna hemma vid sjukdom, säger Sara Byfors, avdelningschef.

För att kunna ge rätt vård och begränsa smittspridningen bland personer i känsliga miljöer rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortsatt testning av patienter och omsorgstagare med symtom som kan vara covid-19. Testning kan också vara aktuellt vid smittspårning. Folkhälsomyndigheten påminner om att vårdgivare och huvudmän ansvarar för goda hygienrutiner och vid behov extra skyddsåtgärder för att förhindra smitta.

Ett gott skydd mot allvarlig sjukdom har byggts upp i befolkningen genom återkommande exponering för smitta samt vaccinationer. Men risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar gradvis med stigande ålder, och för personer som har riskfaktorer. Från den 1 mars gäller nya rekommendationer om påfyllnadsdos av vaccin för personer som är 50 år och äldre samt för riskgrupper.

Läs mer