Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen överväger förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten hemställer, i enlighet med rekommendationer från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, till regeringen att överväga en kortvarig förlängning av det tillfälliga kravet på att inresande från Kina ska kunna visa upp ett negativt test för covid-19.

I början av januari beslutade regeringen om att införa tillfälliga inreserestriktioner för personer som reser in till Sverige från Kina. Kravet på negativt test för covid-19 omfattar tredjelandsmedborgare och gäller från den 7 januari till och med den 28 januari.

Folkhälsomyndigheten hemställer nu till regeringen om att överväga en kortvarig förlängning av de tillfälliga inreserestriktionerna.

– Även om det har tillkommit viss information om det epidemiologiska läget och utvecklingen i Kina, så bedömer både WHO och ECDC att situationen är fortsatt osäker. Folkhälsomyndigheten anser därför att regeringen i enlighet med aktuella rekommendationer från ECDC bör överväga att förlänga de tillfälliga kraven på negativt test under en kort period, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Genom global övervakning och analys ges ökade möjligheter till bättre förberedelser i en situation där en ny, och mer allvarligare variant av covid-19, skulle spridas.

Läs mer