Hemställan om förberedelse för att införa krav på negativt covid-19-test för inresande till Sverige från Kina

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Det epidemiologiska läget i Kina när det gäller covid-19 är oklart. Samtidigt förväntas resandet från landet öka kraftigt under de kommande veckorna. Folkhälsomyndigheten ber därför regeringen förbereda för krav på att personer som reser till Sverige från Kina ska kunna uppvisa ett intyg på ett nyligen taget negativt covid-19-test.

De personer som föreslås omfattas av kravet på negativt covid-19-test är resenärer från Kina som är över 12 år och tredjelandsmedborgare, det vill säga personer bosatta utanför EES-länderna och Schweiz. Åtgärden minskar risken för att personer med en pågående infektion reser in i Sverige från Kina. Kravet föreslås vara tillfälligt och gälla i tre veckor från ikraftträdandet.

Svårbedömt epidemiologiskt läge i Kina

Kina har sedan början på december 2022 lättat på sina covid-19-restriktioner, vilket har lett till en ökad smittspridning i landet. Det råder osäkerhet kring vilka virusvarianter som cirkulerar i Kina jämfört med de varianter som sprids i övriga världen, till exempel om det finns varianter som kan ha ökad förmåga att ta sig förbi immunförsvaret eller har en ökad potential att orsaka allvarlig sjukdom. Även när det gäller rapporteringen av bekräftade fall, sjukhusvårdade och dödlighet finns en osäkerhet, vilket gör det epidemiologiska läget i Kina svårbedömt.

De kinesiska reserestriktionerna förändras dessutom den 8 januari 2023, efter att ha varit mycket strikta under hela pandemin. Firandet av det kinesiska nyåret inleds snart, och resandet från Kina väntas bli omfattande.

Hemställan till regeringen

Folkhälsomyndigheten hemställer därför till regeringen om att förbereda för att skyndsamt meddela föreskrifter som gäller krav på negativt covid-19-test för personer som reser in till Sverige från i Kina. Kravet föreslås omfatta tredjelandsmedborgare som är över 12 år.

En viktig aspekt är ett gemensamt agerande på EU-nivå. Folkhälsomyndighetens hemställan ska därför ses som en förberedelse inför en eventuell rekommendation från EU om att införa krav på negativt test för inresa till EU/Schengen/EES.

– Det här ska ses som en möjlig smittskyddsåtgärd mot bakgrund av att vi för närvarande inte har så mycket information om det epidemiologiska läget i Kina. Det gäller inte minst om det cirkulerar andra virusvarianter där än de som finns i övriga världen, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Spridningen av covid-19 är på en hög nivå i Sverige. En ökning av resenärer från Kina bedöms inte påverka smittspridningen i någon större utsträckning. Däremot kan krav på negativt provsvar fördröja en eventuell introduktion av nya virusvarianter, och i förlängningen minska belastningen på hälso- och sjukvården i Sverige.

Stanna hemma när du är sjuk

För den som blir sjuk i symtom som kan vara covid-19 gäller fortsatt rekommendationen att undvika kontakt med andra personer.

– Det gäller alla som befinner sig i Sverige, både den som bor här och den som rest hit på besök. Den som blir sjuk bör undvika nära kontakt med andra tills man är frisk, säger Sara Byfors.

Folkhälsomyndigheten påminner också om vikten av att vaccinera sig mot covid-19 enligt gällande rekommendation för att minska risken för allvarlig sjukdom.