Smittspridningen av luftvägssjukdomar fortsatt omfattande

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensa bedöms fortfarande vara hög. Den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Antalet rapporterade bekräftade fall av covid-19 minskade under vecka 52 och vecka 1, även fall bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst minskade. Andra datakällor som återspeglar förekomst av luftvägsinfektioner, inklusive RS-virus och influensa, pekar på att sjukligheten nationellt avtagit den senaste veckan. De senaste veckornas många helgdagar påverkar dock provtagningen och rapporteringen vilket gör trenden svårare att bedöma.

Fortsatt hög smittspridning

Den sammantagna bedömningen är att smittspridningen av covid-19 fortfarande är omfattande. Antalet nya intensivvårdade patienter med covid-19 ligger kvar på en oförändrad nivå, medan antalet avlidna ökar. Smittspridningen av RS-virus och säsongsinfluensa bedöms ligga kvar på en fortsatt hög nivå.

– När vi nu återgår till skolor och arbetsplatser riskerar smittspridningen att öka. Det är viktigt att den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion även fortsättningsvis stannar hemma och undviker nära kontakt med andra, säger Erik Sturegård, utredare och sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.

För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av covid-19 tar dessa. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19