Påfyllnadsdos mot covid-19 viktig för ökad skyddseffekt hos äldre

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

De äldre som vaccinerade sig med en påfyllnadsdos mot covid-19 under hösten 2022 fick ett betydligt bättre skydd mot allvarlig sjukdom och död under vintern 2022/2023, än de som inte tog en dos under hösten. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Påfyllnadsdoser behövs eftersom vaccinernas skyddande effekt mot allvarlig sjuk­dom och död till följd av covid-19 avtar efter en tid. Generellt avtar vaccinets effekt snabbare hos äldre personer, och även underliggande sjukdomar kan påverka.

Folkhälsomyndigheten har undersökt skyddet mot allvarlig sjukdom och död under vintern 2022/2023 bland de äldre som vaccinerade sig med en påfyllnads­dos under hösten 2022, jämfört med de som inte vaccinerade sig med en dos under hösten. Skyddet har studerats i följande grupper:

  • Personer på särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • Personer med hemtjänst
  • Övriga personer 80 år och äldre
  • Personer i åldrarna 65‒79 år

Dos under hösten gav ett förstärkt skydd

Resultaten visar att personer i gruppen 65 år och äldre som vaccinerade sig med en påfyllnadsdos under hösten 2022, hade ett förstärkt skydd mot allvarliga konsekvenser av covid-19 under senaste smittspridningsvågen. Skyddet avtog något, men kvarstod på en hög nivå även 90 dagar eller mer efter den senaste påfyllnads­dosen. Detta jäm­fört med personer inom samma grupp som inte tog någon dos under hösten.

Bland de personer 65 år och äldre som tog en dos under hösten ökade skyddet direkt efter vaccinationen mot att behöva sjukhusvård till drygt 80 procent. Skyddet mot att avlida med covid-19 inom 30 dagar ökade till nästan 90 procent, jämfört med de som inte tog en dos under hösten, men som fick sin senaste dos för mellan fem och nio månader sedan.

– Studien visar att det är av betydelse att äldre personer fortsätter ta påfyllnadsdoser mot covid-19 för att upprätthålla ett högt vaccinationsskydd mot allvarlig sjukdom och död. Hittills under våren 2023 har drygt hälften av personerna i gruppen 80 år och äldre tagit den rekommenderade påfyllnadsdosen, och den andelen skulle behöva öka. Covid-19 sprids fortfarande i samhället och vi får räkna med att det kommer att fortgå även under sommaren, säger biträdande enhetschef Johanna Rubin.

Folkhälsomyndighetens vaccinrekommendation innebär att alla som är 65 år eller äldre, och personer som är 18 år eller äldre och tillhör en medicinsk riskgrupp, bör vaccinera sig med en ny påfyllnadsdos en till två gånger per år, beroende på vilken grupp man tillhör.

Läs mer

Relativ skyddseffekt efter påfyllnadsdos mot covid-19 hösten 2022 till personer 65 år och äldre – Baserat på svenska data från 15 november 2022 till 28 februari 2023