Rörelse och rätt belastning viktigt i arbetslivet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten samarbetar med Arbetsmiljöverket för att främja rörelsevariation i arbetslivet. En ny publikation ska ge arbetsgivare stöd i att skapa goda förutsättningar för rörelse och rätt belastning för sina medarbetare.

I arbetslivet har åtgärder för att minska ohälsa traditionellt fokuserat på att minska akuta risker och hälsofarliga belastningar. I takt med att allt fler arbeten innebär mycket sittande, har behovet ökat att även rikta insatser mot arbeten med långvarigt stillasittande. Rörelsevariation är viktigt, oavsett om arbetet innebär långvarigt stillasit­tande, långvarigt stående eller är fysiskt ansträngande.

Arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön

Vilka arbetsuppgifter man har, och hur dessa är kombinerade, har betydelse för möjligheterna till rörelsevariation. Ett otillräckligt handlingsutrymme och att ha höga krav i arbetet kan göra att man inte tar de pauser som skulle behövas.

Arbetsgivaren har ansvaret att tillsammans med medarbetarna systematiskt se över hur arbetet och arbetsmiljön kan utformas för att undvika ohälsa och olycksfall. Genom att undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön kan riskfyllda moment som tunga lyft och långvarigt stillasittande identifieras och begränsas.

– Vi hoppas med denna myndighetsgemensamma publikation nå ut med information om hur arbetsgivare kan skapa rörelse och rätt belastning, för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Torben Vincentsen, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljön en del av folkhälsopolitiken

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors hand­lingsutrymme och möjligheter till hälsosamma val i det dagliga livet. Inom arbetslivet handlar det om att kunna påverka hur det egna arbetet läggs upp och genomförs, så att det ger tillräckligt med rörelsevariation och återhämtning.

– Ett samarbete kring arbetsmiljöns betydelse är angeläget. Det stärker möjligheten till utveckling för samhället i stort, och påverkar individens möjligheter kring en god hälsa på lika villkor i arbetslivet, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har nationellt samordningsansvar för frågor kring fysisk aktivitet. Samarbetet med Arbetsmiljöverket är en del av implementeringen av de svenska riktlinjerna för fysisk aktivitet och stillasittande.

Läs mer