Tillgången till viktiga antibiotika kan säkras genom en ny ersättningsmodell

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Tack vare en ny ersättningsmodell har Sverige kunnat säkra tillgången till vissa medicinskt viktiga antibiotika. Folkhälsomyndigheten redovisar nu förslag till hur modellen kan användas framöver i Sverige, för att även fortsatt säkra behandlingsalternativ till vissa kritiskt sjuka patienter med svårbehandlade bakterieinfektioner.

Folkhälsomyndigheten fick 2018 i uppdrag av regeringen att testa och utvärdera en alternativ ersättningsmodell för att säkerställa att särskilt viktiga antibiotika som används på sjukhus finns att tillgå i Sverige.

I pilotstudien tecknade Folkhälsomyndigheten avtal med fyra läkemedelsföretag som skulle tillhandahålla fem olika sorters antibiotika. Pilotstudien pågick 15 juli 2020–31 december 2022.

Studien visade att ersättningsmodellen är ändamålsenlig för att säkerställa tillgängligheten till antibiotika.

– Genom den fick Sverige tillgång till flera nya antibiotika, och dessutom tidigare än andra europeiska länder, säger Jenny Hellman, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Via innovationsmyndigheten Vinnova har staten betalat drygt 2 miljoner kronor per produkt och år i pilotstudien, för att garantera tillgänglighet till dessa medicinskt viktiga nya antibiotika. Utvärderingen visade att de har använts till en begränsad men kritiskt sjuk patientgrupp som utan ersättningsmodellen skulle haft mycket få behandlingsalternativ.

I återrapporterigen till regeringen föreslår Folkhälsomyndigheten att myndigheten bör få i uppdrag att upphandla tillgänglighet med tillhörande finansiering, och att regionerna fortsatt betalar för sin faktiska läkemedelsanvändning.

Den 24 maj fick Folkhälsomyndigheten ett nytt regeringsuppdrag att fortsatt öka tillgängligheten till vissa antibiotika utifrån den ersättningsmodell som tagits fram i pilotstudien. Detta uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2023.

Läs mer