WHO: Mpox utgör inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

WHO bedömer att mpox inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Detta meddelade WHO den 11 maj 2023.

Hittills har 260 fall av mpox rapporterats i Sverige. Sedan Sverige sommaren 2022 fick tillgång till vaccin mot mpox har drygt 3 600 personer fått dos 1 och knappt 2 800 personer dos 2. Tillsammans med andra smittskyddsåtgärder har det bidragit till att minska sjukdomsspridningen.

– Den omfattande spridningen av mpox är i nuläget under kontroll. Det har skett tack vare ett snabbt och effektivt smittskyddsarbete som involverat ett stort antal organisationer både i Sverige och internationellt, säger Erik Sturegård, utredare och sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.

Viktiga framgångsfaktorer i Sverige har varit kommunikation och kontinuerliga kontakter med företrädare för grupper i samhället med hög risk för mpox, effektiv provtagning och smittspårning samt tillgången till vaccin,

Sjukdomen fortsätter att spridas i många länder både i och utanför Europa, därför finns det fortfarande risk att drabbas av mpox. WHO rekommenderar åtgärder för att förhindra nya utbrott, vilket innebär ett kontinuerligt och långsiktigt arbete mot sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla personer som bedöms ha ökad risk att smittas med mpox erbjuds vaccin.

– Det går bra att kontakta vården, exempelvis mottagningar för sexuell hälsa eller infektionskliniker, för rådgivning och frågor kring eventuell vaccination. Vilka mottagningar som har ansvar för vaccination kan variera mellan olika regioner. Den behandlande läkaren bedömer individens behov av vaccination utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Erik Sturegård.

För närvarande är det framför allt män som har sex med män och som har flera nya sexuella kontakter som bedöms ha ökad risk att utsättas för mpox och som därför bör erbjudas vaccination.

Läs mer