Europeisk undersökning ska ge kunskap om narkotika och dopningsmedel i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under maj och juni pågår en europeisk webbundersökning för att få en bild av hur narkotika används i Sverige och Europa. I Sverige ingår även frågor om dopningsmedel. Undersökningen genomförs av Folkhälsomyndigheten i samarbete med EU:s narkotikamyndighet.

Undersökningen European Web Survey on Drugs (Europeiska webbundersökningen om narkotika) genomförs samtidigt i över 35 europeiska länder, från den 21 maj till i början av juli. Syftet är att förstå hur användningen av olika substanser ser ut, till exempel hur ofta och hur mycket de används, vad de kostar och hur man får tag på dem.

Frågorna besvaras anonymt på webben och undersökningen vänder sig till personer som är 18 år eller äldre. För att nå ut till målgruppen använder Folkhälsomyndigheten kanaler som Facebook, Instagram och Linkedin. Information om enkäten kommer också att spridas av andra aktörer, exempelvis ideella organisationer och sprututbytesmottagningar.

̶ Resultaten kommer att ge oss viktig kunskap som kan användas för att stärka både det svenska och det europeiska narkotikaarbetet. Resultaten som rör dopningsmedel i Sverige är särskilt intressanta, eftersom kunskap inom området generellt är liten, säger Julia Åhlin, ansvarig utredare på Folkhälsomyndigheten.

Sammanställningen beräknas vara klar under 2025, och de svenska resultaten publiceras då på Folkhälsomyndighetens webbplats. EU:s narkotikamyndighet EMCDDA publicerar de europeiska resultaten på sin webbplats.

Läs mer