Den europeiska webbundersökningen om narkotika

Lyssna

Under maj och juni 2024 genomför vi en webbundersökning för att få en bild av hur narkotika används i Europa. I Sverige ställs även frågor om dopningsmedel.

Undersökningen European Web Survey on Drugs (den europeiska webbundersökningen om narkotika) riktar sig till dig som använder eller som någon gång har använt narkotika. Undersökningen vänder sig också till dig som använder eller har använt dopningsmedel. Din medverkan är viktig eftersom dina svar bidrar till ny kunskap om hur narkotika och dopningsmedel används i Sverige.

European Web Survey on Drugs: patterns of use (emcdda.europa.eu)

Om du väljer att delta får du svara på frågor om de typer av narkotika och dopningsmedel som du har använt. Undersökningen tar 10-45 minuter att besvara beroende på vilka substanser du använder/har använt. Från 21 maj till 1 juli 2024 kan du klicka på denna länk och besvara undersökningen:

Europeiska webbenkäten om narkotika 2024 – Sverige (ec.europa.eu)

Eftersom du svarar anonymt kommer svaren inte att kunna kopplas till dig som person. Den information som du ger oss är helt konfidentiell. Det betyder att den kommer att sparas på ett säkert sätt och endast hanteras av ansvariga för undersökningen.

Undersökningen genomförs även i andra europeiska länder. Resultaten kommer användas för att stärka arbetet med narkotika och dopningsmedel.

Tipsa gärna personer som du tror skulle kunna vara intresserade av att delta. Alla svar är värdefulla.

Stort tack på förhand!

Har du frågor om den europeiska webbundersökningen om narkotika? Du hittar svar på de vanligaste frågorna nedan.

Frågor och svar om European Web Survey on Drugs

Lyssna

Undersökningen genomförs i samarbete med EU:s narkotikamyndighet (EUDA) för att förstå hur användningen av narkotika ser ut i olika länder i Europa och på vilket sätt, hur ofta och hur mycket olika typer av narkotika används. I Sverige ingår även frågor om dopningsmedel. Undersökningen genomförs på webben för att det ska gå att svara på frågorna snabbt, enkelt och anonymt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Webbundersökningen genomförs i maj-juni 2024. Att svara på undersökningen är frivilligt och alla deltagare är helt anonyma.

EU:s narkotikamyndighet EUDA har tagit fram frågorna i undersökningen. Folkhälsomyndigheten har 2024 lagt till frågor om dopningsmedel i årets undersökning.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Med användning av narkotika och dopningsmedel menar vi till exempel på vilket sätt, hur mycket och hur ofta en använder:

  • cannabis (marijuana, hasch)
  • kokain
  • amfetamin
  • metamfetamin
  • heroin
  • ecstasy/MDMA
  • ketamin
  • nya substanser som ger liknande effekter som narkotika (nya psykoaktiva substanser, NPS, även kallade designer-/nätdroger)
  • dopningsmedel (som anabola steroider, testosteron och tillväxthormon)
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomför webbundersökningen i samarbete med EU:s narkotikamyndighet EUDA.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Frågorna handlar bland annat om på vilket sätt, hur ofta och hur mycket olika substanser används. Några bakgrundsfrågor om till exempel kön och ålder ingår också i undersökningen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Undersökningen riktar sig till dig som är 18 år eller äldre och som använder eller någon gång har använt narkotika och/eller dopningsmedel.

Om du har kontakt med personer som använder narkotika och/eller dopningsmedel kan du hjälpa oss att samla in mer med kunskap genom att dela länken till denna webbsida (www.folkhalsomyndigheten.se/drugsurvey) eller från och med 21 maj dela direktlänken till undersökningen i dina nätverk och kanaler.

www.folkhalsomyndigheten.se/drugsurvey/

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Undersökningen är anonym. Vi sparar ingen information som går att koppla dina svar till dig som person (till exempel namn, epostadress, IP-adress eller liknande). Det går alltså inte att ta reda på vilka som har svarat på undersökningen eller vem som har svarat vad på vilken fråga. Resultaten kommer endast att presenteras på gruppnivå, till exempel hur många som har svarat på ett visst sätt indelat efter land, kön eller ålder.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Den information som samlas in kommer att vara helt konfidentiell. Det betyder att den kommer att sparas på ett säkert sätt och endast hanteras av ansvariga för undersökningen. Den kommer alltså inte att spridas vidare till någon utanför undersökningen, till exempel till polisen, socialtjänsten eller andra myndigheter.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Den här undersökningen ställer frågor om narkotika som vanligtvis inte tas upp i andra undersökningar. Den riktar sig också till personer som oftast inte nås i andra liknande undersökningar. Tipsa gärna personer som du tror skulle kunna vara intresserade av att delta.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Resultaten från undersökningen kan användas för att ge en bild av hur narkotika används i olika länder. Denna omgång kan resultaten även användas för att ge en bild av hur dopningsmedel används i Sverige. Detta kan bidra till att stärka arbetet med narkotika och dopningsmedel. Du kan läsa mer om resultaten från vår förra undersökning 2021 i vår rapport.

Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021 – Användningsmönster, köpvanor och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk i Sverige

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vi planerar att publicera resultaten i en rapport under 2025 på vår webbplats. EU:s narkotikamyndighet EUDA kommer även att publicera resultaten på sin webbplats.

European Union Drugs Agency (EUDA) (euda.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kontakta oss via e-post eller telefon (växeln).

drugsurvey@folkhalsomyndigheten.se

010-205 20 00

Uppdaterad:
Dela länk till frågan