Vårens vaccindos mot covid-19 viktig för att fortsatt skydda de äldsta och personer med omsorgsbehov

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

I april kommer vårens dos av vaccin mot covid-19 att erbjudas till personer i de grupper som har extra stort behov av skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det krävs nu att kommuner och regioner kraftsamlar för att säkerställa en hög och jämn vaccinationstäckning.

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024.

– Rekommendationerna riktar sig till grupper där vetenskaplig evidens visar att vaccination minskar risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Genom att fylla på skyddet nu under våren erhålls ett fortsatt skydd mot allvarlig sjukdom för dessa grupper. Skyddet som vårdosen ger blir viktigt inte bara nu och i sommar utan även i samband med en eventuell tidig hösttopp innan det är dags att fylla på med vaccin igen inför vintersäsongen. Vi förväntar oss en hög och jämn vaccinationstäckning över landet och att det sätts av resurser för att genomföra vårens vaccinationer, säger Magnus Gisslén, statsepidemiolog.

Det finns flera skäl till varför personer i de rekommenderade grupperna bör fylla på sitt vaccinationsskydd, även om de vaccinerade sig i höstas. Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar gradvis med stigande ålder, samtidigt som vaccinets skydd avtar snabbare hos äldre. Personer från 65 år som har behov av daglig omsorg har en ökad risk för allvarlig covid-19 jämfört med jämnåriga utan omsorgsbehov. Även om smittspridningen av covid-19 under de senaste åren har varit som högst under vinterhalvåret har viruset förekommit i mer eller mindre hög omfattning även sen vår, sommar och tidig höst vilket innebär att de med störst risk för allvarlig sjukdom behöver ett vaccinskydd året om. Ansvariga aktörer behöver därför verka för att ett bra skydd finns på plats inför de kommande månaderna.

Vaccinationstäckningen behöver bli bättre

Under våren 2023 rekommenderades personer som var 80 år och äldre, eller boende i särskilt boende för äldre (SÄBO), att vaccinera sig mot covid-19. Trots detta var det på nationell nivå endast 54 procent av alla 80 år och äldre som vaccinerade sig. Vaccinationstäckningen varierade mellan regionerna från 30 till 78 procent.

Figur 1. Vaccinationstäckning i regionerna, våren 2023.

Diagram visar vaccinationstäckning mellan regioner avseende covid-19 våren 2023. Information finns i texten ovanför.

Under hösten 2023 rekommenderades personer i riskgrupp och de som var 65 år och äldre att vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationstäckningen var betydligt högre under hösten då cirka 80 procent av alla 80 år och äldre vaccinerade sig, men täckningsgraden varierade även då. För de som var 80 år och äldre varierade den mellan regionerna från 72 till 86 procent.

– Även om Sverige har en av de högsta täckningsgraderna i Europa finns det fortfarande betydande vinster att göra för både individer och samhälle genom att nå fler i de grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19. Det minskar mänskligt lidande och avlastar hälso- och sjukvården och omsorgen, säger Magnus Gisslén.

Vårens vaccinationsinsats sker under april i de flesta regioner. En del regioner har redan startat. Tillgången på vaccin är god och det finns som tidigare fortsatt möjlighet för regionerna att tillhandahålla vaccin även till personer som inte omfattas av rekommendationerna.

Läs mer