Statistik för vaccination mot covid-19

Lyssna

Vaccinationer mot covid-19 har pågått sedan december 2020. Rekommendationer om vaccination har ändrats för olika åldersgrupper över tid. Även statistikredovisning för vaccinationer mot covid-19 har ändrats över tid.

Statistik i diagram, kartor och tabeller

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Från och med den 16 november 2023 redovisas:

  • Antal och andel av befolkningen vaccinerade med en aktuell påfyllnadsdos (vaccinationer givna sedan den 1 oktober 2023).
  • Antal och andel av befolkningen vaccinerade med minst 1 dos.

Statistik över vaccinationer mot covid-19 presenteras i ett interaktivt faktablad via verktyget Folkhälsostudio:

Vaccinationer Covid-19 (extern webbplats)

Ladda ner data

Data som grafiken (visas på webbplatsen Vaccinationer Covid-19) bygger på kan laddas ner här:

Covid-19-vaccinationer per dos, åldersgrupp och region, 2024-02-29 (Excel, 274 kB)

Läs mer