Statistik för vaccination mot covid-19

Lyssna

Vaccinationer mot covid-19 har pågått sedan december 2020. Rekommendationer om vaccination har ändrats för olika åldersgrupper över tid.

Andel vaccinerade personer

Tabellen nedan visar andelen vaccinerade med minst 1 dos, minst 2 doser och minst 3 doser bland personer 18 år och äldre, samt med aktuell påfyllnadsdos bland personer 80 år och äldre.

Tabell. Andel vaccinerade personer.
Dos och åldersgrupp Andel vaccinerade (%) Kommentar
Minst 1 dos, 18 år och äldre 88,1 % Andelen vaccinerade i februari 2023. Statistiken kommer inte att uppdateras längre.
Minst 2 doser, 18 år och äldre 86,3 % Andelen vaccinerade i februari 2023. Statistiken kommer inte att uppdateras längre.
Minst 3 doser, 18 år och äldre 66,6 % Andelen vaccinerade sedan september 2021. Statistiken uppdateras löpande.
Aktuell påfyllnadsdos, 80 år och äldre 55,6 % Aktuell påfyllnadsdos definieras som minst en tredje dos given från och med den 1 mars 2023. Statistiken uppdateras löpande.

Statistik i diagram, kartor och tabeller

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Från och med den 30 mars 2023 presenteras statistik över vaccinationer mot covid-19 i ett interaktivt faktablad via verktyget Folkhälsostudio.

Vaccinationer Covid-19 (extern webbplats)

Ladda ner data

Data som grafiken, som visas på webbplatsen Vaccinationer Covid-19, bygger på kan laddas ner här:

Covid-19-vaccinationer per dos, åldersgrupp och region, 2023-09-21 (Excel, 342 kB)

Läs mer