Prenumerera på informationsbrev

Lyssna

Förutom nyhetsbrevet kan du även prenumerera på information inom olika områden.

Våra informationsbrev

Lyssna

Information om vårt arbete, kunskapsstöd och forskning som riktar sig till yrkesverksamma inom ANDTS-området på nationell, regional och lokal nivå.

Anmäl dig till Aktuellt om ANDTS (form.apsis.one)

Läs mer

Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Information riktad till verksamma i sjukvården med intresse för diagnostik av smittsamma sjukdomar. Ambitionen är att informera om analyser som har särskild aktualitet ur olika perspektiv.

Anmäl dig till Diagnostikaktuellt (form.apsis.one)

Läs mer

Diagnostikaktuellt

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Information inom området miljörelaterad hälsa och hälsoskydd, för dig som arbetar inom till exempel miljö- och hälsoskydd, samhällsplanering, bygg och- fastighet, friluftsliv, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling.

Anmäl dig till Miljörelaterad hälsa och hälsoskydd (form.apsis.one)

Läs mer

Miljöhälsa och hälsoskydd

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Information till dig som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i en kommun, hos Polismyndigheten eller länsstyrelsen.

Skickas 4–6 gånger per år.

Anmäl dig till Informationsbrev om tillsynsvägledning på alkohol- och tobaksområdet (form.apsis.one)

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Behandling av personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration

Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av myndighetens pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att Folkhälsomyndigheten ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via mejl. Själva prenumerationen på vårt nyhetsbrev säger du enklast upp via länken för det i brevet.

info@folkhalsomyndigheten.se

Hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter