Samordningen av folkhälsopolitiken

Lyssna

Sverige har ett folkhälsopolitiskt ramverk med ett övergripande mål och åtta målområden. Tillsammans bidrar statliga myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer till målet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Vi på Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna och följa upp arbetet.

Tre glada tjejer cyklar och en av tjejerna har en boll i handen.

Utvalt innehåll

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer