Illustrationer av folkhälsopolitikens åtta målområden

Lyssna

Illustrationerna för de folkhälsopolitiska målområdena ska underlätta kommunikationen och bidra till igenkänning. Användning av illustrationerna är fri så länge tillhörande riktlinjer följs och de används i syfte att representera de folkhälsopolitiska målområdena.

Målområdesillustrationen består av nio delar som tillsammans bildar en cirkel (blomman). Cirkeln symboliserar att alla målområden behövs för att skapa en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. De olika delarna i cirkelns ytterkant (blombladen) representerar de åtta folkhälsopolitiska målområdena. Cirkeln i mitten representerar livsloppsperspektivet och symboliserar behovet av en god och jämlik folkhälsa genom hela livet.

Riktlinjer för användning av illustrationerna

Användning av målområdesillustrationen och de tillhörande delarna för respektive målområde är fri så länge riktlinjerna följs och illustrationerna används i syfte att representera de folkhälsopolitiska målområdena.

Riktlinjer för illustration av folkhälsopolitikens åtta målområden (PDF, 543 kB)

Ladda ned

För att spara en bild gör du följande:

  • PC: Högerklicka på länken vid sidan om önskad bild och välj "spara mål som" för att ladda ned bilden.
  • Mac: Håll ned ctrl-knappen samtidigt som du klickar på länken och välj var du vill spara bilden.
Tabell 1. Bilder med svensk text för nedladdning.
IllustrationNedladdningslänkar
Målområdesillustration (bild 1)
Målområdesillustration

Ladda ned png av bild 1

Ladda ned eps av bild 1 (EPS, 2 MB)

Målområde 1: Det tidiga livets villkor (bild 2)
Målområde 1: Det tidiga livets villkor

Ladda ned png av bild 2

Ladda ned eps av bild 2 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 2: Kunskaper, kompetenser och
utbildning (bild 3)
Målområde 2: Kunskaper, kompetenser och utbildning

Ladda ned png av bild 3

Ladda ned eps av bild 3 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö (bild 4)
Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Ladda ned png av bild 4

Ladda ned eps av bild 4 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter (bild 5)
Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter

Ladda ned png av bild 5

Ladda ned eps av bild 5 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 5: Boende och närmiljö (bild 6)
Målområde 5: Boende och närmiljö

Ladda ned png av bild 6

Ladda ned eps av bild 6 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 6: Levnadsvanor (bild 7)
Målområde 6: Levnadsvanor

Ladda ned png av bild 7

Ladda ned eps av bild 7 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet (bild 8)
Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet

Ladda ned png av bild 8

Ladda ned eps av bild 8 (EPS, 1,9 MB)

Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård (bild 9)
Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Ladda ned png av bild 9

Ladda ned eps av bild 9 (EPS, 1,9 MB)

Livsloppsperspektivet (bild 10)
Livsloppsperspektivet

Ladda ned png av bild 10

Ladda ned eps av bild 10 (EPS, 2 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med svensk text i filformatet PNG (Compressed files, 1,5 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med svensk text i filformatet EPS (Compressed files, 12,2 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med engelsk text i filformatet PNG (Compressed files, 1,6 MB)

Ladda ned samtliga illustrationer med engelsk text i filformatet EPS (Compressed files, 12,2 MB)