Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd

Förteckning över den 1 januari 2020 gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. Anmärkning: Från och med den 1 juli 2015 publiceras Folkhälsomyndighetens författningar i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS).

Gå till toppen av sidan