Konsoliderade föreskrifter och allmänna råd

Lyssna

Här finns konsoliderade föreskrifter och allmänna råd. En konsoliderad version är en sammanställning av en författning med alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

Konsoliderade versioner