Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd den 1 januari 2024 i enlighet med 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725)

Lyssna

Från och med den 1 juli 2015 publiceras Folkhälsomyndighetens författningar i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS). De författningar som har getts ut före den 1 juli 2015 i Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) ingår nu i den gemensamma författningssamlingen, HSLF-FS.

FHIFS 2010:2

Statens folkhälsoinstitut föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av alkohol och ansökan om detta beslutade av Alkoholinspektionen

 • Bemyndigande: 5 § första stycket 1 och 2 alkoholförordningen (1994:2046).
 • Dag för ikraftträdande: 1 januari 2011.

FHIFS 2010:3

Statens folkhälsoinstitut föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:5) om servering från minibar på hotellrum

 • Bemyndigande: 5 § första stycket 3 alkoholförordningen (1994:2046).
 • Dag för ikraftträdande: 1 januari 2011.

FHIFS 2010:4

Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om upphävande av institutets föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2001:1) enligt alkoholförordningen (1994:2046, senast ändrad 2001:415), tobaksförordningen (2001:312), förordningen (1999:1148, senast ändrad 2001:318) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

 • Bemyndigande: 5 § första stycket 1-5 alkoholförordningen (1994:2046) samt med stöd av 2 § 1 och 2 tobaksförordningen (2001:312) och 36 § förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
 • Dag för ikraftträdande: 1 januari 2011.

FHIFS 2013:2

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:8) om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Gäller från 3 januari 2014.

FHIFS 2013:3

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2007:1) om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

 • Bemyndigande: 4 § tredje stycket förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
 • Gäller från 3 januari 2014.

FHIFS 2013:4

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2002:3) om deklaration av vin- och druvmustlager

 • Bemyndigande: 15 § förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.
 • Gäller från 30 november 2014.

FHIFS 2013:5

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 3, 5, 6 och 8 samt andra stycket alkoholförordningen (2010:1636) och förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.
 • Gäller från 3 januari 2014.

FHIFS 2013:6

Upphävande av Statens folkhälsoinstituts allmänna råd (FHIFS 2002:6) till alkohollagens (1994:1738) serveringsbestämmelser

FHIFS 2013:7

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2003:3) om statistiska uppgifter avseende servering

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Gäller från 3 januari 2014.

FHIFS 2013:8

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2002:7) om tillståndsbevis

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 4 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Gäller från 3 januari 2014.

FHIFS 2013:9

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2010:7) om kunskapsprov

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 2 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Gäller från 3 januari 2014.

FHIFS 2013:10

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd (FHIFS 2010:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 1 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Gäller från 3 januari 2014.

FHIFS 2013:11

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2001:2) om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök

 • Bemyndigande: 2 § tobaksförordningen (2001:312).
 • Gäller från 3 januari 2014.

FHIFS 2013:12

Föreskrifter om upphävande av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2013:1) om alkoholhaltiga preparat

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 3, 5, 7 och 8 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Gäller från 3 januari 2014.

FoHMFS 2014:2

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:27

 • Upphäver bilagan, rubrik närmast före 4 §.
 • Ändring författningsrubrik, 1, 2, 3, 4 §§, ny 1 a §, nya rubriker närmast före 1 och 2 §§.
 • Omtryck
 • Bemyndigande: 4 § första stycket 2 och 4 a § 2 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 15 januari 2020.
 • Övergångsbestämmelse.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2022:64

 • Ändring författningsrubrik, 1, 1 a, 2, 3 §§, ny 2 a och 2 b §§.
 • Bemyndigande: 4 § första stycket 2 och 4 a § 2 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 1 mars 2023.
 • Övergångsbestämmelse.

FoHMFS 2014:3

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

 • Bemyndigande: 4 § tredje stycket förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
 • Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FoHMFS 2014:5

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 5 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:28

 • Upphäver bilagan.
 • Ändring författningsrubrik, 1, 2, 3 §§, ny 1 a §, nya rubr. närmast före 1, 2, 3 §§.
 • Omtryck.
 • Bemyndigande: 4 a § 2 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 15 januari 2020.
 • Övergångsbestämmelse.

FoHMFS 2014:6

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 4 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:10

 • Ändring 4, 8 §§, bilagan, nya allmänna råd till 7, 8 §§.
 • Bemyndigande: 4 § första stycket 3 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 1 juli 2019.

FoHMFS 2014:7

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 2 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:77

 • Ändring författningsrubrik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, ny 1 a §, nya rubriker närmast före 2, 4, 6, 9, 10, 11 §§, nya allmänna råd till 1, 3, 10, 11 §§.
 • Omtryck.
 • Bemyndigande: 4 § första stycket 1 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 1 januari 2021.

FoHMFS 2014:8

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 1 alkoholförordningen (2010:1636).
 • Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FoHMFS 2014:11

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

 • Bemyndigande: 48 och 49 §§ förordningen (2000:338) om biocidprodukter och 47 och 48 §§ förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel.
 • Dag för ikraftträdande: 3 januari 2014.

FoHMFS 2014:13

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

FoHMFS 2014:14

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

FoHMFS 2014:15

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer

FoHMFS 2014:17

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

FoHMFS 2014:18

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

FoHMFS 2014:19

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

FoHMFS 2015:1

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 9 alkoholförordningen (2010:1636) och 2 § 4 tobaksförordningen (2001:312).
 • Dag för ikraftträdande: 1 april 2015.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:47

 • Ändring ingress.
 • Bemyndigande: 11 § tobaksförordningen (2016:354).
 • Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:49

 • Ändring författningsrubrik, 1, 2, 3, 4, 5 §§. Allmänna råd.
 • Omtryck.
 • Bemyndigande: 4 § första stycket 7 alkoholförordningen (2010:1636) och 8 kap. 15 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.
 • Dag för ikraftträdande: 15 november 2020.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2023:38

 • Ändring författningsrubrik, 1, 2, 5 §§, rubrik närmast före 2, 5 §§. Allmänna råd.
 • Bemyndigande: 4 § första stycket 7 alkoholförordningen (2010:1636), 8 kap. 15 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter samt 4 § första stycket 8 förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter.
 • Dag för ikraftträdande: 1 december 2023.

HSLF-FS 2015:3

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati

 • Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.
 • Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

HSLF-FS 2015:5

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit

 • Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

HSLF-FS 2015:7

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

 • Bemyndigande: 5 § 3 p. smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:26

 • Ändring 3 §.
 • Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 december 2015.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:10

 • Ändring ny 4 §.
 • Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 27 mars 2020.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:23

 • Ändring 4 §.
 • Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 5 maj 2020.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:45

 • Ändring 4 §.
 • Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 oktober 2020.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2022:4

 • Ändring ny 5 §.
 • Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 17 januari 2022.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2022:35

 • Ändring 4 §.
 • Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 7 juni 2022.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2022:45

 • Ändring ny 6 §.
 • Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 juli 2022.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2023:8

 • Ändring 4 §.
 • Bemyndigande: 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 mars 2023.

HSLF-FS 2015:8

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

 • Bemyndigande: 3, 4, 7 och 9 §§ förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
 • Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

HSLF-FS 2015:9

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

 • Bemyndigande: 5 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
 • Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

HSLF-FS 2015:10

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

 • Bemyndigande: 7 § smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 juli 2015.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:27

 • Ändring 1 §.
 • Bemyndigande: 7 § smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 december 2015.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2022:24

 • Ändring 1 §, ny 2 §.
 • Bemyndigande: 7, 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 april 2022.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2023:12

 • Upphäver 2 §.
 • Ändring 1 §.
 • Bemyndigande: 7, 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 15 mars 2023.

HSLF-FS 2016:42

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

 • Bemyndigande: 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354).
 • Celex 32014L0040
 • Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:96

 • Ändring 6 §.
 • Bemyndigande: 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354).
 • Celex 32014L0040
 • Dag för ikraftträdande: 7 februari 2017.

HSLF-FS 2016:43

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar

 • Bemyndigande: 7 § 3–4 tobaksförordningen (2016:354).
 • Celex 32014L0040
 • Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

HSLF-FS 2016:44

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning

 • Bemyndigande: 8 och 9 §§ tobaksförordningen (2016:354).
 • Celex 32014L0040
 • Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

HSLF-FS 2016:45

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror

 • Bemyndigande: 9 och 10 §§ tobaksförordningen (2016:354).
 • Celex 32014L0040
 • Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:97

 • Ändring 2 kap. 6 §.
 • Bemyndigande: 7 § 1–2 tobaksförordningen (2016:354).
 • Celex 32014L0040
 • Dag för ikraftträdande: 7 februari 2017.

HSLF-FS 2016:46

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

 • Upphäver FoHMFS 2014:9
 • Bemyndigande: 8 § tobaksförordningen (2016:354).
 • Celex 32014L0040
 • Dag för ikraftträdande: 20 maj 2016.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:77

 • Ändring 2 kap. 13 § b.
 • Bemyndigande: 8 § tobaksförordningen (2016:354).
 • Celex 32014L0040
 • Dag för ikraftträdande: 11 juli 2016.

HSLF-FS 2016:51

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

 • Upphäver HSLF-FS 2015:6
 • Bemyndigande: 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 juni 2016.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:17

 • Upphäver 3 §.
 • Ändring 2, 5, 6, 7 §§, rubrik närmast före 7 §.
 • Bemyndigande: 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 september 2019.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:25

 • Ändring författningsrubrik, 2, 5 och 7 §§.
 • Bemyndigande: 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 augusti 2020.

HSLF-FS 2016:82

Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker

HSLF-FS 2016:83

Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa

HSLF-FS 2017:78

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2015:2) om lagerdeklaration av vin och druvmust

 • Bemyndigande: 12 § 2 och 15 § första stycket 1 förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.
 • Gäller från 15 januari 2018.

HSLF-FS 2018:5

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter

 • Bemyndigande: 16 § tobaksförordningen (2016:354).
 • Dag för ikraftträdande: 26 mars 2018.

HSLF-FS 2018:41

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 • Bemyndigande: 22, 23, 27 och 28 §§ förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
 • Dag för ikraftträdande: 17 september 2018, 6 § 17 mars 2019.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:21

 • Ändring 1, 2, 6, 7, 8 §§, rubrik närmast före 7 §.
 • Bemyndigande: 8 kap. 6, 7, 10 och 16 §§ förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.
 • Dag för ikraftträdande: 1 november 2019.

HSLF-FS 2019:4

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror

 • Bemyndigande: 17 § tobaksförordningen (2016:354).
 • Dag för ikraftträdande: 20 maj 2019.
 • Övergångsbestämmelse (gäller t.o.m. 2024-05-20).

HSLF-FS 2019:20

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 • Bemyndigande: 8 kap. 14 § förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter.
 • Dag för ikraftträdande: 1 november 2019.

HSLF-FS 2019:22

Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus

HSLF-FS 2020:36

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.

 • Upphävd.
 • Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Gäller från 1 juli 2020.

HSLF-FS 2020:42

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:4) om smittspårning

 • Upphävd.
 • Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Gäller från 23 juli 2020.

HSLF-FS 2020:76

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet

HSLF-FS 2020:79

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om servering av mat, lättdryck och folköl efter serveringstidens utgång

HSLF-FS 2021:11

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

HSLF-FS 2021:67

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 • Upphävd.
 • Bemyndigande: 3 kap. 5 §, 4 kap. 3 § och 5 kap. 3 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • Gäller från den 29 september 2021.

HSLF-FS 2021:68

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 • Upphävd.
 • Bemyndigande: 5 § förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
 • Gäller från den 29 september 2021.

HSLF-FS 2021:73

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

 • Upphävd.
 • Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Gäller från den 29 september 2021.

HSLF-FS 2021:74

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter om smittspårning vid sjukdomen covid-19

 • Bemyndigande: 5 § 2 smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 20 oktober 2021.

HSLF-FS 2022:14

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19

 • Upphävd.
 • Bemyndigande: 3 kap. 5 §, 4 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 9 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt 5 § förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
 • Gäller från den 9 februari 2022.

HSLF-FS 2022:15

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:104) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

 • Upphävd.
 • Bemyndigande: 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Gäller från den 9 februari 2022.

HSLF-FS 2022:17

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige

 • Upphävd.
 • Bemyndigande: 6 § förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige.
 • Gäller från den 9 februari 2022.

HSLF-FS 2022:23

Föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion

 • Upphävd.
 • Bemyndigande: 5 § förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige.
 • Gäller från den 1 april 2022.

HSLF-FS 2022:55

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper

 • Bemyndigande: 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255).
 • Dag för ikraftträdande: 1 december 2022.

HSLF-FS 2022:63

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

 • Bemyndigande: 4 § första stycket 2, 4–6 och andra stycket alkoholförordningen (2010:1636) samt 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.
 • Dag för ikraftträdande: 1 mars 2023.
 • Övergångsbestämmelse.
 • Upphäver Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit och Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat.

Ändringsförfattning HSLF-FS 2023:37

 • Ändring övergångsbestämmelse.
 • Bemyndigande: 4 § första stycket 4 alkoholförordningen (2010:1636) samt 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.
 • Dag för ikraftträdande: 2 november 2023.

HSLF-FS 2023:24

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

 • Bemyndigande: 4 § förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter.
 • Dag för ikraftträdande: 1 juli 2023, 1 januari 2024 ifråga om 5, 12 §§.