Upphävda föreskrifter och allmänna råd

Lyssna

Här finns en förteckning över de föreskrifter och allmänna råd som har upphävts eller på annat sätt har upphört att gälla.

Tabell: Upphävda föreskrifter och allmänna råd.
Fil för föreskrift eller allmänna råd Föreskriftens rubrik Upphävd genom Ersatt av

HSLF-FS 2016:42 (PDF, 667 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror HSLF-FS 2016:42 HSLF-FS 2024:16 HSLF-FS 2024:16

HSLF-FS 2016:96

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror HSLF-FS 2016:96 HSLF-FS 2024:16 HSLF-FS 2024:16

FoHMFS 2014:17 (PDF, 755 kB)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 HSLF-FS 2024:10 HSLF-FS 2024:10

HSLF-FS 2020:30 (PDF, 733 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat HSLF-FS 2022:63 HSLF-FS 2022:63

FoHMFS 2014:10 (PDF, 781 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat HSLF-FS 2022:63 HSLF-FS 2022:63

HSLF-FS 2020:16 (PDF, 662 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit HSLF-FS 2022:63 HSLF-FS 2022:63

HSLF-FS 2020:15 (PDF, 660 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit HSLF-FS 2022:63 HSLF-FS 2022:63

FoHMFS 2014:4 (PDF, 785 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit HSLF-FS 2022:63 HSLF-FS 2022:63

HSLF-FS 2023:1 (PDF, 732 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kriterier för intyg om covid-19-infektion Upphörde att gälla den 19 februari 2023.

HSLF-FS 2023:4 (PDF, 739 kB)

Föreskrifter om fortsatt giltighet av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2023:1) om kriterier för intyg om covid-19-infektion Upphörde att gälla den 19 februari 2023.

HSLF-FS 2021:14 (PDF, 696 kB)

Föreskrifter om kriterier för intyg om covid-19-infektion HSLF-FS 2022:23

HSLF-FS 2022:6 (PDF, 732 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion HSLF-FS 2022:23

HSLF-FS 2021:114 (PDF, 736 kB)

Ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion HSLF-FS 2022:23

HSLF-FS 2021:79 (PDF, 698 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion HSLF-FS 2022:23

HSLF-FS 2021:71 (PDF, 731 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion HSLF-FS 2022:23

HSLF-FS 2021:58 (PDF, 716 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion HSLF-FS 2022:23

HSLF-FS 2021:20 (PDF, 708 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion HSLF-FS 2022:23

HSLF-FS 2020:78 (PDF, 729 kB)

Föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2020:88 (PDF, 704 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2020:89 (PDF, 702 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2020:93 (PDF, 719 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:1 (PDF, 718 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:4 (PDF, 718 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:5 (PDF, 719 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:6 (PDF, 719 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:7 (PDF, 722 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:12 (PDF, 722 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:15 (PDF, 720 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:16 (PDF, 720 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:19 (PDF, 717 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:45 (PDF, 716 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 Förordning (2022:119) (Riksdagen.se)

HSLF-FS 2021:59 (PDF, 718 kB)

Föreskrifter om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige HSLF-FS 2022:17

HSLF-FS 2021:63 (PDF, 697 kB)

Föreskrifter om fortsatt giltighet av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige HSLF-FS 2022:17

HSLF-FS 2021:70 (PDF, 738 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige HSLF-FS 2022:17

HSLF-FS 2021:80 (PDF, 717 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige HSLF-FS 2022:17

HSLF-FS 2021:88 (PDF, 708 kB)

Föreskrifter om fortsatt giltighet av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige HSLF-FS 2022:17

HSLF-FS 2021:113 (PDF, 749 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige HSLF-FS 2022:17

HSLF-FS 2022:7 (PDF, 828 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige HSLF-FS 2022:17

HSLF-FS 2022:12 (PDF, 698 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige HSLF-FS 2022:17

HSLF-FS 2021:104 (PDF, 876 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. HSLF-FS 2022:15

HSLF-FS 2022:1 (PDF, 851 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:104) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. HSLF-FS 2022:15

HSLF-FS 2021:87 (PDF, 950 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2022:14

HSLF-FS 2021:93 (PDF, 817 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2022:14

HSLF-FS 2021:105 (PDF, 905 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2022:14

HSLF-FS 2021:112 (PDF, 863 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2022:14

HSLF-FS 2022:2 (PDF, 923 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2022:14

HSLF-FS 2022:5 (PDF, 923 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2022:14

HSLF-FA 2021:81 (PDF, 835 kB)

Folkhälsomyndighetens kungörelse om ändring i allmänna råden (HSLF-FS 2021:69) till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19 HSLF-FS 2021:104

HSLF-FS 2021:69 (PDF, 831 kB)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) 2021:104 om covid-19 HSLF-FS 2021:104

HSLF-FS 2021:55 (PDF, 348 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2021:50 (PDF, 261 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2021:47 (PDF, 290 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2021:44 (PDF, 284 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2021:33 (PDF, 310 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2021:21 (PDF, 283 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2021:13 (PDF, 296 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2021:3 (PDF, 289 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2020:92 (PDF, 285 kB)

olkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2020:90 (PDF, 303 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2020:80 (PDF, 372 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2020:52 (PDF, 190 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2020:50 (PDF, 207 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2020:31 (PDF, 198 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2020:21 (PDF, 193 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2020:12 (PDF, 213 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73

HSLF-FS 2021:61 (PDF, 391 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:57 (PDF, 347 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:49 (PDF, 263 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:48 (PDF, 288 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:41 (PDF, 261 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:38 (PDF, 399 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:35 (PDF, 261 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:30 (PDF, 261 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:25 (PDF, 314 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:23 (PDF, 295 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:2 (PDF, 194 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67

HSLF-FS 2021:56 (PDF, 266 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenv HSLF-FS 2021:68

HSLF-FS 2021:46 (PDF, 262 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68

HSLF-FS 2021:40 (PDF, 260 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68

HSLF-FS 2021:34 (PDF, 261 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68

HSLF-FS 2021:29 (PDF, 261 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68

HSLF-FS 2021:22 (PDF, 263 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68

HSLF-FS 2020:91 (PDF, 288 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68

HSLF-FS 2020:70 (PDF, 201 kB)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68

HSLF-FS 2020:37 (PDF, 201 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68

FoHMFS 2014:12 (PDF, 304 kB)

Föreskrifter om allmänna råd om bassängbad HSLF-FS 2021:11 HSLF-FS 2021:11

HSLF-FS-2020-9 (PDF, 662 kB)

Föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:36

HSLF-FS 2020:8 (PDF, 585 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit HSLF-FS 2020:15 Konsoliderad version av FoHMFS 2014:4

HSLF-FS 2020:7 (PDF, 110 kB)

Ändring i föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat Konsoliderad version av FoHMFS 2014:10 Konsoliderad version av FoHMFS 2014:10

HSLF-FS 2015:6 (PDF, 585 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn HSLF-FS 2016:51 HSLF-FS 2016:51

HSLF-FS 2015:2 (PDF, 577 kB)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot influensa HSLF-FS 2016:83 Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

FoHMFS 2015:2 (PDF, 743 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust. HSLF-FS 2017:78

HSLF-FS 2015:1 (PDF, 581 kB)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker. HSLF-FS 2016:82 Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

FoHMFS 2014:9 (PDF, 699 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök. Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:46 Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:46

FoHMFS 2014:16 (PDF, 24 kB)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus HSLF-FS 2019:22 Strålsäkerhetsmyndigheten.se har det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon

HSLF-FS 2015:4 (PDF, 680 kB)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning HSLF-FS 2020:42