Ett informationsblad till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.

Reviderad: 2020-09-09

Engelsk version: Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat (engelska)

Bläddra och läs