Detta är en jämförelse av kommunernas arbete mot alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksrelaterad ohälsa.

I denna kortversion presenteras de viktigaste resultaten från en studie där vi har analyserat sociodemografiska faktorer som kan förklara skillnaderna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på lokal nivå och om skillnaderna kvarstår när vi tar hänsyn till ANDT-relaterad ohälsa. Resultaten från analyserna kan användas av nationella, regionala och lokala beslutsfattare och praktiker som underlag till en strategisk planering av hur det lokala ANDT-förebyggande arbetet kan utvecklas och stärkas. Innehållet baseras på ett urval av data som Folkhälsomyndigheten varje år samlar in i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning. Den här rapporten är en kortversion av huvudrapporten Jämlikhetsperspektiv lokalt hälsofrämjande förebyggande arbete. I huvudrapporten redovisas utförliga beskrivningar av metoder, avgränsningar, analyser och resultat.

Se en presentation av rapporten

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 4 maj 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 20043