Föreskrifter och allmänna råd

Lyssna

Folkhälsomyndigheten ger ut föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande. Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur du tillämpar en föreskrift.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter ges ut i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) som finns på kunskapsguiden.se.

De författningar som har getts ut före den 1 juli 2015 i Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) ingår i den nya författningssamlingen. Myndigheten förvaltar också föreskrifter som beslutats av den tidigare myndigheten inom folkhälsa, Statens folkhälsoinstitut. Institutets föreskrifter publicerades i författningssamlingen FHIFS. Den författningssamlingen upphörde från och med den 1 januari 2014.

Mer om föreskrifter och allmänna råd