Bra att veta om rotavirus

Lyssna

Ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot rotavirusinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet.

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam magsjuka som kan vara allvarlig för små barn. Att vaccinera barnet är det mest effektiva skyddet mot infektionen.

Reviderad: 2020-09-09

Fler språk

Informationsbladet finns också på: Arabiska, Dari, Engelska, Somaliska, Tigrinja

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 19059-1