Erfarenheter från tio suicidförebyggande projekt – Intervjuer med ideella organisationer

Lyssna

Den här rapporten baseras på intervjuer med representanter från tio projekt som beviljades projektmedel för arbete med suicidprevention 2020–2022. Förutom information om respektive projekt får läsaren ta del av lärdomar och utmaningar som de olika projekten har stött på.

Syftet med rapporten är att bidra med inspiration och kunskap till andra som arbetar med att förebygga suicid och den vänder sig främst till personer som arbetar med suicidprevention på lokal och regional nivå men även forskare och civilsamhället.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 32
Artikelnummer: 23160