Förekomst av covid-19 i Sverige hos barn och unga, 13–17 september 2021

Lyssna

Folkhälsomyndigheten genomförde undersökningen för att uppskatta förekomsten av covid-19 bland barn och unga i Sverige under perioden 13–17 september 2021. Det var den sjunde undersökningen av liknande slag på nationell nivå. Prov från 316 slumpvis utvalda deltagare visar att uppskattningsvis 0,4 procent av barn och unga hade eller har nyligen haft en infektion med covid-19. Antalet deltagare positiva för viruset var för lågt för att beräkna den regionala förekomsten.

I rapporten återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningen samt resultaten avseende förekomsten av covid-19 och de symtom som rapporterades. Undersökningen gjordes med stöd av Försvarsmakten.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 23
Artikelnummer: 21214