Förslag för kunskapsbaserat förebyggande ANDTS-arbete på lokal och regional nivå – återrapportering av uppdrag från regeringen

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har utrett hur utveckling, förvaltning och spridning av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder bör organiseras för att stödja det lokala och regionala förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS).

Folkhälsomyndigheten föreslår att:

  • samordning av nationell förvaltning av ANDTS-metoder testas under en pilotperiod på tre år,
  • ett prioriteringsforum för en systematisk, transparent och samverkad bild av kunskapsbehov kopplat till ANDTS bildas,
  • kunskapsbasering för ANDTS-arbete utforskas utifrån erfarenheter från forskning, profession och civilsamhälle,
  • samverkan mellan ANDTS-samordning och nationell kunskapsstyrning stärks utifrån stödstrukturen för folkhälsoarbetet.

Rapporten ingår som en del i en delredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter:

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 92
Artikelnummer: 22057