Ingen ökning av suicid i covid-19-pandemins tidiga skede

Lyssna

I detta faktablad sammanfattar Folkhälsomyndigheten resultaten från en multinationell observationsstudie. I studien undersöktes förekomsten av suicid i början av covid-19-pandemin, jämfört med antalet förväntade suicid, i totalt 21 länder. Sammanställningen visar att förekomsten av suicid tycks vara i stort sett oförändrad eller minskad under den studerade perioden. Data från Sverige ingår inte i publikationen.

Faktabladet riktar sig till dig med uppdrag som är kopplade till folkhälsa samt hälso- och sjukvård.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21150