Sexuell kommunikation och samtycke – Resultat från undersökning SRHR2017

Lyssna

Faktabladet handlar om upplevelser av sexuell kommunikation och samtycke baserat på resultat från undersökningen SRHR2017 och fördjupningsstudierna Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa och Ett spektrum av sexuella samtycken.

SRHR2017 visar att majoriteten av kvinnor och män alltid eller oftast kan säga nej till sex (84 respektive 73 procent). Resultatet visade även att en högre andel bisexuella kvinnor och homo- och bisexuella män har gått med på att ha sex trots att de egentligen inte vill, jämfört med homo- och heterosexuella kvinnor och heterosexuella män.

Resultatet från enkäten Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa visar att 56 procent kan förmedla om de vill ha sex och hur de vill eller inte vill ha sex. En tredjedel tror att de skulle må bättre om de fick hjälp med att förbättra sin kommunikationsförmåga.

Intervjustudien Ett spektrum av sexuella samtycken visar att samtycke kan vara komplicerat och mångfacetterat, exempelvis bestå av gråzoner som påverkas av den specifika situationen. Erfarenheter av sex utan ömsesidig lust kan bidra till skamkänslor och olust.

Sammanfattningsvis behövs mer kunskap om och forum för samtal och diskussioner om samtycke.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 21209