Denna vägledning för tillsyn av rökförbudet på skolgårdar är ett kunskapsstöd för kommunens tillämpning av lagens bestämmelser och ett praktiskt stöd för den konkreta tillsynen. Den innehåller också tips för att främja en effektiv tillsyn och ett tobaksförebyggande arbete.

Vägledningen är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar.

Relaterad läsning

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Tillsynsprotokoll för tillsyn av rökfria skolgårdar

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 2 september 2020
  • Uppdaterad: -