Psykisk hälsa – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om psykisk hälsa samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistiken kring psykisk hälsa är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "psykisk hälsa".

Analyserad/kommenterad statistik

Publikation