Resultat från Länsrapportens undersökning

Lyssna

Här presenteras länsvisa sammanställningar av kommunernas uppgifter i Länsrapportens undersökning för respektive år.

Om du önskar ta del av rapporter för tidigare år (2011–2017) ber vi dig skicka en e-post till info@folkhalsomyndigheten.se med angivande av vilket eller vilka år du är intresserad av.

Länsrapporter

  • Länsrapporter 2021

    Resultat från 2021 års undersökning. Kommunernas uppgifter redovisas länsvis uppdelat på respektive delenkät i undersökningen.

  • Länsrapporter 2020

    Resultat från 2020 års undersökning. Kommunernas uppgifter redovisas länsvis uppdelat på respektive delenkät i undersökningen.

  • Länsrapporter 2019

    Resultat från 2019 års undersökning. Kommunernas uppgifter redovisas länsvis uppdelat på respektive delenkät i undersökningen.