Vaccinationer – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om vaccinationer samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Statistik kring vaccinationer är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "barnvaccination" eller "HPV".

Rapport

  • Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

    Publicerad:

    Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).