Suicidpreventiva dagen 2024 – Individinriktade insatser

Lyssna

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) bjuder in till ett webbsänt seminarium med anledning av den årliga Suicidpreventiva dagen.

Datum: 10 september 2024
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Folkhälsomyndigheten / Digitalt
Ort: Solna, Stockholm / Digitalt
Kostnad: Semiariet är kostnadsfritt

Innehåll

Under ett kunskapsseminarium på årets suicidpreventiva dag lägger vi fokus på olika individinriktade sätt att förebygga suicid, inom och utanför vård och omsorg.

Olika vinklar av suicidprevention kommer att tas upp under eftermiddagen som t.ex. systemperspektiv, suicidriskbedömningar, kliniska behandlingar, och personligt bemötande.

Under seminariet varvas forskning med praktisk kunskap om hur olika aktörer kan hjälpa personer som uttrycker suicidintentioner.

Medverkande

Medverkar i programmet gör bland andra:

  • Gergö Hadlaczky, Docent i psykologi, Centrum för Suicidforskning och prevention, Region Stockholm/Karolinska Institutet
  • Johan Bjureberg, Docent i psykologi, Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet
  • Pelle Gustafson, Chefläkare som arbetar med patientsäkerhet på Löf, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
  • Filippa Gagnér Jenneteg, Utvecklingsledare brukarinflytande & utbildningsansvarig peer support, NSPH riks, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg
  • Representant för Polismyndigheten

Eftermiddagen leds av Kirsi Laitinen Kennebäck, Utredare på Socialstyrelsen och Jenny Telander, Biträdande enhetschef på Folkhälsomyndigheten

Mer information och detaljerat program kommer närmare den Suicidpreventiva dagen.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör suicidprevention, särskilt dem som i sin yrkesroll möter individer med risk för suicid.

Seminariet vänder sig även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde.

Deltagande

Du anger i din anmälan hur du kommer att delta, på plats eller digitalt.

Observera: Om du anmäler dig för att delta på plats och får förhinder, behöver du avboka din plats senast 2 september. I annat fall debiterar vi en avgift på 500 kr per person för de faktiska kostnaderna.

På plats

Seminariet hålls i Folkhälsomyndighetens aula i Solna. Antalet platser i lokalen är begränsade.

Digitalt

För digitala deltagare skickas en möteslänk ut strax innan seminariet. Se noga till att din mejladress blir korrekt i anmälan, så mejlet med möteslänken hittar fram.

Kostnad

Deltagande i semiariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på den här sidan, senast 2 september.

Kontakt

För frågor om program och anmälan, kontakta

suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se

Om Suicidpreventiva dagen

Den 10 september varje år uppmärksammas suicid genom Suicidpreventiva dagen. Suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO). I Sverige uppmärksammar många aktörer Suicidpreventiva dagen med olika aktiviteter såsom konferenser, seminarier och ljusmanifestationer.

Anmälan till Suicidpreventiva dagen 2024

Jag deltar (Obligatorisk)
Eventuellt behov av specialkost (för dig som ska delta på plats)

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.