Hur mår bisexuella?

Lyssna

Webbinarium inspelat den 22 september 2023. Om livsvillkor, livskvalitet och hälsa bland bisexuella under de senaste 20 åren.

Bisexuella har under flera decennier haft en sämre hälsa jämfört med homosexuella och heterosexuella personer. Vad beror det på? En ny kartläggning av forskning mellan år 2000 och 2023 visar att det bland annat handlar om bifobi, hetero- och homonormativitet och minoritetsstress.

I detta seminarium lyfts även ohälsa i relation till områden som sexualitet, osynliggörande, substansberoende och suicid. Litteraturstudien har genomförts av Folkhälsomyndigheten.

Medverkande

Renita Sörensdotter
Utredare, Folkhälsomyndigheten och docent i genusvetenskap

Seminarium: Hur mår bisexuella?

Läs mer

Sexuell hälsa och hivprevention