Preventivmedelsanvändning hos kvinnor med migrationserfarenhet

Lyssna

Webbinarium inspelat den 11 oktober 2023. En kartläggande litteraturöversikt om tillgång till och användning av preventivmedel.

Kvinnor med migrationserfarenhet använder preventivmedel i mindre utsträckning och har en sämre sexuell och reproduktiv hälsa i jämförelse med kvinnor utan migrationserfarenhet. En ny kartläggning visar att socioekonomisk utsatthet, fattigdom, rasism och diskriminering skapar hinder för tillgång till och användning av preventivmedel.

Medverkande

  • Matilda Bredell
    Utredare, Folkhälsomyndigheten
  • Elin C. Larsson
    Docent, Karolinska Institutet
  • Maria Persson
    Doktorand, Karolinska Institutet

Webbinarium: Preventivmedelsanvändning hos kvinnor med migrationserfarenhet

Läs mer

Sexuell hälsa och hivprevention

Preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet