Webbinarium 5: Att leva med hiv

Lyssna

Webbinarium inspelat 1 december 2023. Hur ser hälsan ut bland personer som lever med hiv? Hur är följsamheten till läkemedelsbehandling? Vilka biverkningar upplever de?

I detta seminarium presenteras en ny studie om självrapporterad hälsa bland personer i Sverige som lever med hiv. Resultaten kommer från hälsoenkäten i det nationella kvalitetsregistret InfCareHIV. Studien har genomförts av forskare vid Sahlgrenska akademin på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Medverkande

Manijeh Mehdiyar, Utredare, PhD, Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)