Analystyp
Indikation

Vid misstanke om japansk encefalit efter resa till endemiskt område.

Provmaterial

Serum eller venblod i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver ej inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 mL blod. Minsta provvolym: 200 mikroliter.

Cerebrospinalvätska Lämplig provvolym: 1 mL. Minsta provvolym: 200 mikroliter. Analyseras endast tillsammans med samtidigt taget serumprov.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport med rörlig postgång.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid 3-5 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmäls som viral meningoencefalit.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen kan kompletteras genom bestämning av IgM-antikroppar mot JEV.

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.