Analystyp
Indikation

Som komplement vid diagnos av akut Puumalavirusinfektion (sorkfeber, nefropatia epidemica) och vid seroepidemiologiska undersökningar.

Provmaterial

Serum eller venblod i sterilt rör utan tillsats eller med gel, lämpligen vacutainerrör eller motsvarande. Serum behöver ej inaktiveras. Lämplig provvolym: 5-10 mL blod. Minsta provvolym: 200 mikroliter.

Transporteras okylt. Förvaras i kyl i väntan på transport med rörlig postgång.

Provtagnings­anvisningar
Transport

För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid 3-7 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Vid akut sjukdom.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Analysen kan kompletteras med IgM-antikroppsbestämning med ELISA.

Begäran om uppföljningsprov förekommer.

Observera att anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum och eventuell utlandsvistelse alltid ska anges vid insändande av prov för serologisk analys. Dessa uppgifter är nödvändiga för korrekt bedömning av analysresultatet.