Strongyloides stercoralis (Antikroppsbestämning)

Lyssna

Antikroppsbestämning med ELISA.

Indikation

Eosinofili, ospecifika gastrointestinala besvär. Hudutslag, subkutan larvmigration kan förekomma.

Vid hyperinfektion: feber, diarré, dyspné, buksmärta, hosta med mera.

Epidemiologisk bakgrund.

Screening inför immunsupprimerande behandling.

Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Provtagning och transport (referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid
5-10 Arbetsdagar
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Resultatet anges som ett index och i de flesta fall halveras index eller blir negativ inom 6-12 månader efter behandling, i några fall även tidigare. Avsaknad av serologisk respons utesluter dock inte behandlingseffekt.