Strongyloides stercoralis (Mikroskopi)

Lyssna

Mikroskopisk påvisning av larver i feces eller BAL/sputum med direktmikroskopi eller efter koncentrering (feces).

Indikation

Eosinofili, ospecifika gastrointestinala besvär. Hudutslag, subkutan larvmigration kan förekomma.

Vid hyperinfektion: feber, diarré, dyspné, buksmärta, hosta med mera.

Epidemiologisk bakgrund.

Provmaterial

Nytaget, ofixerat, SAF- eller formalinfixerad provmaterial: feces eller BAL/sputum. OBS: Om det ska utföras Strongyloides PCR kan inte SAF eller formalin användas.

Provtagnings­anvisningar

Provet tas 3-4 veckor efter misstänkt smitta. Mängden nytaget avföringsprov ska vara 2-3 skedar i en fecesburk med eller utan tillsats. Se också provtagningsanvisningar för Strongyloides PCR.

Provtagning och transport (referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid
1-3 Arbetsdagar
Ackrediterad
Ja
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

PCR har högre känslighet än mikroskopi. Autoinfektion förekommer. Vid hyperinfektion kan infektiösa (filariforma) larver påträffas i feces och sputum.