Analystyp
Indikation

Eosinofili, ospecifika gastrointestinala besvär. Hudutslag, subkutan larvmigration kan förekomma.

Vid hyperinfektion: feber, diarré, dyspné, buksmärta, hosta med mera.

Epidemiologisk bakgrund.

Provmaterial

Nytaget, ofixerat, SAF- eller formalinfixerad provmaterial: feces eller BAL/sputum. OBS: Om det ska utföras Strongyloides PCR kan inte SAF eller formalin användas.

Provtagnings­anvisningar

Provet tas 3-4 veckor efter misstänkt smitta. Mängden nytaget avföringsprov ska vara 2-3 skedar i en fecesburk med eller utan tillsats. Se också provtagningsanvisningar för Strongyloides PCR

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

PCR har högre känslighet än mikroskopi. Autoinfektion förekommer. Vid hyperinfektion kan infektiösa (filariforma) larver påträffas i feces och sputum.