Strongyloides stercoralis (PCR)

Lyssna

Påvisning av parasit-DNA med realtids-PCR.

Indikation
  • Eosinofili, ospecifika gastrointestinala besvär.
  • Hudutslag, subkutan larvmigration kan förekomma. Vid hyperinfektion: feber, diarré, dyspné, buksmärta, hosta med mera.
  • Epidemiologisk bakgrund.
Provmaterial

Nytaget, ofixerat eller etanolfixerat provmaterial: feces, BAL/sputum, biopsimaterial med mera.

Provtagnings­anvisningar

Provet tas tidigast 3-4 veckor efter misstänkt smitta. Mängden nytaget avföringsprov ska vara 2-3 skedar i en fecesburk utan tillsats eller med etanol (1 del prov till 4 delar etanol). Ideellt skickas en burk med etanol och en burk utan tillsats (för mikroskopi). Två prov från två på varandra följande dagar rekommenderas för ökad sensitivitet. PCR-analysen på andra provet är kostnadsfritt.

Provtagning och transport (referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid
5-10 Arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

PCR har högre känslighet än mikroskopi.