Analystyp
Indikation

Eosinofili, ospecifika gastrointestinala besvär.

Hudutslag, subkutan larvmigration kan förekomma. Vid hyperinfektion: feber, diarré, dyspné, buksmärta, hosta med mera.

Epidemiologisk bakgrund

Provmaterial

Nytaget, ofixerat eller etanolfixerat provmaterial: feces, BAL/sputum, biopsimaterial med mera.

Provtagnings­anvisningar

Provet tas tidigast 3-4 veckor efter misstänkt smitta. Mängden nytaget avföringsprov ska vara 2-3 skedar i en fecesburk utan tillsats eller med etanol (1 del prov till 4 delar etanol). Ideellt skickas en burk med etanol och en burk utan tillsats (för mikroskopi). Två prov från två på varandra följande dagar rekommenderas för ökad sensitivitet. PCR-analysen på andra provet är kostnadsfritt.

Läs mer: Referensmetodik. Kapitel 1. Feces

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

PCR har högre känslighet än mikroskopi.