Analystyp
Indikation Vid frågeställning om artbestämning och förekomst av toxingener.
Provmaterial Renkultur av bakteriestam.
Provtagnings­anvisningar
Transport Isolat på transportsubstrat.
Svarstid 2-3 dagar gällande isolat från blod/sår/feces. 5-10 dagar gällande isolat från öra (vid önskemål om akut hantering notera tydligt på remiss alternativt kontakta Mikrobiologens Kundtjänst).
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Kolerainfektionen är en tarminfektion med riklig vattentunn diarré som kan ge upphov till kraftig uttorkning. Den orsakas av ett cytotoxin (Ctx) producerande Vibrio cholerae serotyperna O1 eller O139.

Andra serotyper av Vibrio cholerae är toxin-negativa och utgör ofta normalfloran i sjö- och bräckt havsvatten och orsakar bland annat badsårsfeber.

Svarstider kan variera beroende på provlokal, vid önskemål om akut hantering notera tydligt på remiss alternativt kontakta Mikrobiologens Kundtjänst

kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se alternativt Tel: 010-205 24 44.