Analystyp
Indikation

Vid latent tuberkulos eller risk för aktivering av latent tuberkulos, till exempel vid immunsuppression eller inför behandling med biologiska läkemedel som påverkar immunsvaret, till exempel TNFα hämmare.

Provmaterial

Heparinblod: Vuxna och barn äldre än 10 år: 8 ml

Barn 2 till 9 år: 4-8 ml

Barn yngre än 2 år: 2-4 ml

Från en immunsupprimerad patient med cytopeni (anges på remissen) bör en större blodvolym tas. Blanda provet väl 8-10 gånger direkt efter provtagning. Notera tidpunkt för provtagning på remissen.

Provtagnings­anvisningar

Prov ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast tisdag kl. 15:00.

I undantagsfall kan prov som inkommer senare i veckan (onsdag eller torsdag) analyseras (specialanalys) till en högre kostnad. Folkhälsomyndigheten måste i så fall kontaktas före provtagning på telefonnummer: 010-205 24 44

Transport

Prov transporteras vid 10-25o och måste vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast 30 timmar efter provtagning.

Svarstid Analysen tar 2 dagar att utföra och besvaras inom en vecka.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Kontaktuppgifter: tb.klim@folkhalsomyndigheten.se eller mikrobiologens kundtjänst telefon 010-205 24 44