Provtagningsanvisningar för Schistosoma-ägg i urin

Lyssna

Version 8. 2022-09-22.

Allmänt om diagnostik

Schistosoma spp ägg kan påvisas mikroskopiskt i urin. Analysens känslighet ökar med provvolymen.

Provmaterial och provtagning

Urin bör uppsamlas dagtid under 4 timmar, lämpligen mellan klockan 10-14, då äggutsöndringen är störst. Det är även möjligt att undersöka en dygnsvolym urin. OBS: Det är inte lika tillförlitligt att endast undersöka 10 mL urin.

Förvaring och transport

Undersökning av urinprov med avseende på Schistosoma-ägg bör utföras så snabbt som möjligt på närmaste parasitlaboratorium. Om detta inte är möjligt skall hela urinmängden skickas till Folkhälsomyndigheten för analys. Om transporttiden förväntas överstiga 1 dygn kan man sätta till 1mL 10 % formalin (3, 7 % formaldehyd) per 100 mL urin för att förhindra bakterietillväxt och kläckning av ägg. Obs: Ägg viabilitetsanalys (undersökning av levande ägg) kan ej utföras på gammalt (> 48 timmar) eller formalinfixerat urin.

Adress

Folkhälsomyndigheten
Avdelningen för mikrobiologi
Enheten för Parasitologi
Provmottagning
171 82 Solna

Tel 010-205 24 44 eller kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se