Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium avvecklades den 1 december 2017

Lyssna

Folkhälsomyndighetens verksamhet av avgiftsfinansierade vatten- och miljöanalyser har varit välfungerande och bidrog till exempel med alla analyser av Cryptosporidium vid utbrotten i Östersund och Skellefteå under åren 2010-2011.

Folkhälsomyndigheten har under många år erbjudit avgiftsfinansierade vatten- och miljöanalyser. Under senare år har väl fungerande kommersiella aktörer etablerats och de analyser som Folkhälsomyndigheten erbjudit finns nu med något enstaka undantag även tillgängliga hos andra aktörer. Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium avvecklades därför den 1 december 2017. Detta innebär att vi efter avvecklingen inte längre utför analys av vatten- och miljöprov.

För analyser hänvisar vi till andra befintliga vatten- och miljölaboratorium. Mer information om analyser finns tillgängliga på respektive företags hemsida. All övrig verksamhet kopplad till vattenfrågeställningar kvarstår. Myndigheten typar isolat från patient-, vatten- och miljöprover vid legionellasmittspårningar. Analys av miljöprov med misstanke om avsiktlig spridning berörs inte av avvecklingen och utförs även framöver.

Vatten är en viktig komponent i folkhälsa och smittskydd och vi kommer även fortsättningsvis att sprida kunskap och ge råd kring hur vatten kan sprida sjukdomar.