Analystyp
Indikation Feber, lymfkörtelförstoring, muskelvärk, subkutant ödem, mjält- och leverförstoring efter vistelse i endemiskt område, samt vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion hos barn från T. cruzi-seropositiva kvinnor.
Provmaterial EDTA- blod, navelsträngsblod.
Provtagnings­anvisningar

Blodprov för mikroskopi tas vid akuta symtom.

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 2-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Påvisning av parasiter i blod är lämplig bara vid akut infektion.