Trypanosoma cruzi (PCR)

Lyssna

Påvisning av parasit-DNA i provmaterial.

Indikation

Feber, lymfkörtelförstoring, muskelvärk, subkutant ödem, mjält- och leverförstoring; hjärt-, matstrups- och tjocktarmsförstoring efter vistelse i endemiskt område samt vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion hos barn från T. cruzi-seropositiva kvinnor.

Provmaterial

EDTA-blod, navelsträngsblod, vävnadsbiopsi.

Provtagnings­anvisningar

Nytaget provmaterial:

  • blod i EDTA-rör.
  • vävnadsbiopsier i steril 0,9 procent koksaltlösning eller 95 procent etanol. Undvik formalinfixering.

Vid misstanke om kongenital T. cruzi-infektion tas prov för PCR vid 0, 1 och 3 månader efter partus.

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid
15-20 Arbetsdagar
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Analysen utförs av underleverantör.

Kongenitalinfektion: Barnet kontrolleras med serologi vid 0, 6 och 12 månader efter partus samt med PCR vid 0, 1 och 3 månader efter partus, eventuellt även med mikroskopi.